Hjertet

I fostertilstanden begynder dannelsen af hjertet i slutningen af den 3. uge, som det første organ.

Under den mægtige formskabende forvandling gennemgår hjertet 3 særlige faser: Ved den første fase ses hjertet som to adskilte endokardele. Ved anden fase smelter disse to sammen til en samlet enhed. Ved sidste fase adskilles disse i enheden til en højre og en venstre hjertehalvdel, med en tydelig adskillelse mellem siderne.

Denne adskillelse mellem højre og venstre hjertekamre fuldføres normalt umiddelbart efter fødslen, hvor barnet med sit første åndedræt gennemlever første trin til at blive et jordisk væsen.

Hos nogle børn opnås denne jord-forbundethed i hjertefunktionen ikke, og vi ser et ’hul’ i hjertet som betyder at det iltede og venøse blod ikke kan holdes adskilt.

Hos børn med Down Syndrom ses dette fænomen meget ofte, med tilhørende hjerte og kredsløbsforstyrrelser, samt infektionssygdomme, særlig i lunge/bronkie området.

Hjertet er Jegets organ, og jeget taler gennem samvittighedens stemme. I hjertet lever det som giver mennesket kraft til at stå imod yderverdenens indflydelser. Hjertet giver mennesket den indre styrke til opretholdelse, men denne udvikling gennemgår nogle afgørende trin i barndommen.

Et kritisk tidspunkt for jeget ligger i det 9.-10. leveår. Her begynder barnet at opleve følelser som usikkerhed, svagheder og angst. Igennem disse oplevelser bliver Jeg-bevidstheden styrket og viser sig i en tydelig fysisk forstørrelse af hjertet, med en tilhørende stærkere slagvolumen. På trods af denne forstærkning af jegets bevidsthed, behøver barnet stadig støtte og tryghed fra voksne omkring sig. Hvis børn i denne alder ikke møder denne voksne støtte, vil dette vise sig som en indre holdningssvaghed resten af livet hos det menneske, og sætte varige sjælelige spor.

I puberteten gennemgår hjertet endnu en kritisk fase, som hænger sammen med ’jordmodningen’. Jeget vågner nu først op overfor den egentlige mening omkring forholdene på jorden. Hjerte og blodomløb kan under puberteten komme rigtig meget ud af ligevægt. Kolde hænder og fødder med blodtryksstigning ses hyppigt, men retter sig normalt ind senere.

Igennem disse kritiske faser i livet udvikler hjertet en personligheds karakter, som viser sig ved forsøg med hjertetransplantationer. Nogle taler om en Jeg nulstilling hos modtageren og en tydelig personlighedsforandring kan opleves af familie og venner.

I alderen 49-56 år trækker de vitale kræfter sig tilbage fra menneskets rytmiske system, hvilket ofte bevirker hjerteproblemer såsom forhøjet blodtryk, hjerteflimmer, hjertekramper m.m.

Denne alder spejler endvidere vores 7-14 års periode hvori det kritiske 9-10. leveår dukker op igen.

Min egen far døde meget pludseligt af en stor blodprop i hjertet, som 54-årig – netop det år som han spejlede sit 9. leveår.

Blodtrykket er overordnet et udtryk for det åndeligt-sjæleliges indgriben i det fysisk-eteriske menneske, og kan derfor fortælle meget om menneskets væsensled og deres indbyrdes forhold.

Ved begge tilfælde, ved for lavt eller for højt blodtryk kommer guldet ind som det særlige metal, der kan regulere og harmonisere hjertet, oftest i kombinationer med udvalgte bearbejdede planteudtræk.

Forsøg med fysisk guldstøv givet til mennesker over længere tid, giver mange symptomer som homøopatisk guld kan helbrede. Særligt tydeligt er kredsløbsforstyrrelser med forhøjet blodtryk, hævet rødt ansigt, åndedrætsbesvær, nervøsitet, ødemer, overflod af blod til øjne m.m.

Guldet er det ædleste metal – og det eneste metal som medicinsk betragtet kan hjælpe Jegets regulerende indgriben ned igennem alle væsensleddene helt ned i det fysiske legeme, ved f.eks. fysiske deformationer fra fødselen.