Lever

Leveren er det mest levende og livgivende organ i mennesket. Læs nærmere beskrivelse:

 

Leveren

Denne beskrivelse omhandler et af menneskets største og mest avancerede organer, nemlig leveren, som med sit blodfyldte rødbrune væv ligger placeret i højre side af bughulen, godt beskyttet af ribbenene.

Leveren er særlig kendt for sin usædvanlige regenerationsevne til at gendanne nyt væv såfremt leveren beskadiges eller dele fjernes. Dette siger noget om de stærke livskræfter som leveren formidler, men også noget om en indre sanseevne og opretholdelsen af et beskyttende værn mod fremmed indtrængen i organismen.

Leveren er et usædvanligt væskefyldt organ og er med til at regulere hele kroppens vandbeholdning og styrer ud over de tre almindelige væsker (det arterielle blod, det venøse blod og lymfevæske) også galdeudsondringen og blodet fra det såkaldte portåresystem.

Ved hjælp af vener i bughulen, samles alt det næringsholdige blod fra spiserør, mavesæk, alle tarmene, milt og bugspytkirtel, og transporteres via en stor vene; Vena portae til leveren. I leveren bearbejdes dette venøse blod inden det sendes videre i yderligere vener, på vej mod hjertets højre forkammer.

I selve leveren foregår en lang række avancerede funktioner:

- Nedbrydning af medikamenter, hormoner og giftstoffer, heriblandt alkohol.

- Depotopbevaring af sukker, protein, fedt, jern, kobber, blod og vitaminer.

- Produktion af plasmaproteiner og kolesterol m.m.

- Regulering af blodsukker

- Næringsomsætning af proteiner og kulhydrater (Aminosyrer,monosakkarider)

Interessant er det at fremhæve dannelsen af kolesterol, som primært finder sted i leveren og som transporteres rundt i kroppen med blodet, enten i form af HDL-kolesterol (High Density Lipid) eller LDL-kolesterol (Low Density Lipid). Selve fordelingen af de to typer kolesterol er med til at afgøre risikoen for udvikling af åreforkalkning, hvor HDL- kolesterol er det gode og vigtige. I regulering af kolesterol tallene er det derfor vigtigt at gå ind på lever og galdefunktionen, på en sund harmoniserende måde. Dette leder til en nærmere betragtning af galden.

Igennem leverens nedbrydningsfunktioner dannes galden, ca. ½ l. i døgnet, og løber fra både højre og venstre leverlap igennem to galdegange til galdeblæren. Galden tilsættes fordøjelsen i tolvfingertarmen og har som en af de vigtigste opgaver at findele fedtstofferne i vores næring.

Leverens dannelse af galde har sit højdepunkt om eftermiddagen, hvor leverens nedbrydning muliggør vores dagsbevidsthed. Hvis denne rytme forskubbes og galden bliver for aktiv om natten kan det medføre galdekolik. Endvidere kan depressionstilstande opstå hvis leveren ikke får ro til opbygningen om natten.

Omvendt kan psykiske påvirkninger, tanker og følelser, såsom jalousi og vrede påvirke leverens funktioner i en hæmmende retning.  Tydelige sammenhænge mellem det fysiske og det sjælelige er at finde.

En interessant indikation på et leverproblem kan være at et menneske mangler modet til at udføre en påtænkt handling

”Sagen er nemlig den, at leveren hos mennesket ikke kun er det organ, som den moderne fysiologi beskriver, men den er i den mest eminente forstand det organ, som giver mennesket mod til at omsætte en påtænkt handling til en virkelig udført handling”…………….. ”Leveren formidler altid omsætningen af de forudfattede ideer til de ved lemmernes hjælp gennemførte handlinger. Ethvert organ har således til formål at formidle et eller andet”. R. Steiner

I den Rytmiske Massage anvendes forskellige organindsmøringer, heriblandt Leverindsmøring.

Rolige ind- og udadgående spiralbevægelser, med afslutning mod galden.

Behandling af leveren anvendes i mange situationer p.g.a. organets ovennævnte mange indvirkninger.