Allergi - Set i et større billede

 

Allergi kan opleves som et stigende fænomen blandt vores tids mennesker. Børn som ældre.

Allergi betragtes som en slags overfølsomhedsmekanisme - En unormal reaktion på antigener i legemet.

Helt overordnet kan vi opleve et billede på

at vi ikke har overskudskræfter til at forvandle omverdenen med.

Det kan både være når vi indtager fysiske fødevarer eller drikke, men også med de ting vi påvirkes af igennem slimhinder og vejrtrækning.

De fleste mennesker har overskud til at reagere ud ad til med synlig rødme, eksem eller kløe.

Andre som ikke har det samme overskud tilgængeligt i blodet reagerer indadtil på en mere skjult måde; kronisk træthedssyndrom, fordøjelsesproblemer mm. helt ind til manglende dannelse af nye blodlegemer i knoglemarven.

I allergisammenhænge taler man om tre former for reaktioner:

• Hypergi - En overreaktion

• Normergi - Normal reaktion

• Anergi - Manglende reaktion

Ved behandling af allergi gælder det om at finde ind til det som bagved har taget kræfter væk fra/eller p.t. belaster organismen så den ikke har en naturlig reaktion på omverdenen.

Menneskets organisme består for min. 60% af væsker (Vand, blod, lymfe og andre kropsvæsker)

I disse kropsvæsker passerer der daglig et meget stort antal næringsstoffer, hormoner mm rundt.

En manglende nedbrydning og udskillelse i organismen kan være en begyndelse til efter et stykke tid at begynde at reagere allergisk/desperat. Kroppen mærker der er noget i kroppen som ikke skal være der og forsøger derfor at skaffe sig af med det.

En dybere liggende problematik der har taget nogle af kroppens frie kræfter til at forvandle med, kan ligge i lymferne. Her kan gemme sig gamle sygdomsrester, ofte spor af gamle infektionssygdomme som er blevet behandlet med penicilin. Det har bundet nogle af de frie immunkræfter fra blodet til at sidde låst i lymferne.

Det er ofte grobunden for begyndende astma symptomer, eller fordøjelsesproblemer. Ved manglende udrensning af lymfer med homøopatisk medicin vil der langsomt udvikle sig et grundlag for at udvikle det vi kalder auto-immune sygdomme. Dvs at kroppens egne immunkræfter har mistet overblikket og kan ikke styre hvornår der skal bygges op og hvornår der skal nedbrydes.

 

For yderligere dybtgående kendskab til problematikken om allergier og deres helbredelsesmuligheder kan varmt anbefales følgende bog af Peeer Bach Boesen: