Menneskets 3-leddede organisme - udvidet

Som mennesker udvikler vi os med tre kimblade fra fostertilstanden:

Det ydre kimblad - (blå)            Ektoderm

Det mellemste kimblad - (gul)  Mesoderm

Det inderste kimblad - (rød)     Endoderm

Menneskefosterets 18. dag

I store træk kan vi sige at det yderste kimblad udfolder huden med dens kirtler, hår, negle, nervesystem og sanseorganer som øjne og ører. Dette kan betegnes som vores Nerve-Sanse-System.

Det midterste kimblad udfolder muskler, celler som beklæder de indre organer, knogler med knoglemarv, bindevæv og hjerte-karsystemet. Dette kan vi kalde det Rytmiske System.

Det inderste kimblad udfolder lever, overfladevæv i mave tarmsystemet og i åndedrætssystemet. Dette vil vi samlet kalde Stofskifte-Lemme-Systemet.

Som menneske bærer vi en tre-delt organisme, som skal fungere i en harmonisk balance mellem de opbyggende og de nedbrydende kræfter.

De første 21 år stiger vi gradvis ned i de tre kimblades udfoldede dele af vores organisme.

Fra 0-7 år virker de levende udfoldene kræfter i hoveddelen og udvikler i særlig grad vores hjerne, nervesystem og nye tænder.

Fra 7-14 år formes der primært på vores hjerte lunge områdes opbygning.

Fra 14-21 år udvikles og modnes fordøjelsesområdet og forplantningsorganerne hos mennesket.

Senere i livet når livskræfterne begynder at trække sig væk og svinder ind kan vi opleve at nogle af de gamle vanskeligheder og sygdomme fra de første 21 år dukker op igen i forvandlet form hvis de ikke er behandlet tilstrækkeligt tidligere.

I den Rytmiske Massage tager vi udgangspunkt i det hele menneske og de levende kræfters samspil heri. Er der brug for at hjælpe de udskillende kræfter eller mere de opbyggende samlende processer i organismen.

Normalt måles blodtryk og puls så det samlede menneskebilledes tilstand bliver så tydelig som muligt. Ofte anbefales det at supplere med homøopatisk medicin og til tider ernæring, som kan understøtte den helbredende virkning.