Menneskets Ernæringshistorie

 

Ernæringens historiske udvikling hænger sammen med udviklingen af EGO’et hos mennesket.

 1.Indiske kulturperiode

De gamle ayurvedaer kom ned fra bjergene og de gamle indere begyndte at ernære sig af mælken fra deres dyr som deres egentlige ernæring.

Mælken dannes ved laktation som en del af forplantningssystemet. Bag dette ligger en forbindelse til månerytmer og måneprincippet.

Mælken er en komplet ernæring; med en flydende sammensætning af protein, fedt, kulhydrater og mineralske salte. Alle naturrigerne er indeholdt heri.

På et tidspunkt inden, var jorden og månen en stor organisme og atmosfæren omkring jorden var som en proteinrig atmosfærisk sky.

Senere adskiller månen sig fra jorden og laktationsorganer dannes nu indefra i organismen som en del af det reproduktive system.

2.Persiske kulturperiode

Zarathustra – Den store lærer – lærte folk at dyrke mange af de kulturplanter som stadig er de vigtigste i dag.

De to store plantefamiler Rosenfamilien med de tokimbladede planter og Liljefamilien med de et-kim bladede planter.

Frugter, korn og grøntsager blev nu de vigtigste ernæringskilder.

Fødevarerne var blevet til af og med solens kraft.

3.Romerske kulturperiode

Omkring Kristi tid † begynder folk at få behov for salt.

Herefter begynder en ny ernæringsepoke hvor mineraler også bliver menneskeernæring.

Det mineralske skal ses i et udvidet billede.

Nomadefolk gik fra mælken, til blodet og til at slagte dyret og spise kød. Kødet blev stegt eller kogt og saltet.

1. Dyriske produkter – Mælk og kød

2. Planteernæring        a. Frugter grønt, honning (Plantedele over jorden)

                                    b. Senere rødder

3. Nyere tid – hvor mineraler har større værdi og betydning

Samtidig en sammenhæng med udviklingen af menneskets bevidsthed

Menneskene var oprindelig forbundet med den åndelige verden. Ayurvedaerne i bjergene i Central Asien levede på en måde hvor ’beboerne’ i den åndelige verden var lige så virkelige som deres fysiske omgivelser.

Disse gamle indere var ikke bevidste om dem selv som vi er i dag. De følte sig som ét med guderne.

Deres sjæle ’lå i skødet’ hos Gud, deres personlighed var barnlig og uudviklet.

Senere i udviklingen opstod en større interesse for jorden og naturen, men dette skete meget langsomt. Dog førte denne spæde interesse for jorden dog de gamle persere til at begynde udviklingen af landbruget.

I denne ’nedstigningsprocess’ blev kontakten til den åndelige verden gradvis fortættet.

Få Egyptiske præste-konger var stadig i stand til at få rådgivning fra den åndelige verden.

Klarsynetheden ebbede ud, selv for Grækenlands indviede.

En styrkelse af de individuelle evner trådte frem.

Legenden om Kain og Abel er et billede herpå:

Abel er tæt forbundet med Gud. Han er hyrde og lever af føden fra dyrene.

Kain er ikke tæt forbundet med Gud, idet har har en ’distinkt’/afvigende personlighed. Han er opdyrker af jorden og spiser frugter og grøntsager.

Kains offer til Gud bliver afvist. Han dræber nu Abel.

Dette er et billede på udviklingen af det uafhængige EGO.

Organer og tarmsystemet udvikles i det indre.

Mennesket bliver frigjort fra den åndelige verden og spirituelle rådgivning, men han kan finde forbindelsen igen i ham selv – hvis han selv gør en egen fri indsats.

  

EGO og Ernæring

Egoisme og materialisme er vigtige trin i denne udvikling.

Egoismen skal bruges i transformationen af verden og mennesket.

Mælken er det lettest fordøjelige.

Det kræver flere jeg-kræfter at fordøje grøntsager og særlig mange i at kunne fordøje mineraler.

Hvert menneske gentager udviklingen som menneskeheden har bag sig i årtusinder, ved hver ny fødsel og inkarnation.

Hvert menneskes ernæringshistorie begynder med mælken, går videre til skrællede frugter, spinat og andre grøntsager.

Senere er mennesket i stand til at fordøje krydret og saltet mad.

Behovet for salt viser sig ofte hos unge mennesker når deres personlighed er ved at træde frem i lyset.

Balance i EGO kræfter – Hos nogle bliver næsten alle Jeg-kræfter brugt på fordøjelsen og meget få er frigjorte til en sjælelig-åndelig udvikling.

 

Det store og interessante spørgsmål er hvor vi er på vej hen.

Hvilke fødevarer kan dække fremtidens menneskers behov???