Massage af børn

 

Massagen til børn er særlig blid, men har ofte en hurtig virkning, idet børnene stadig er meget formbare og under udvikling. Massagen virker nærende og belivende på alle livsprocesser. Den giver ro, kontakt og nærvær som grundlag for en vedvarende stimulering af evnen til at være til stede i verden, og ikke mindst at kunne mærke sig selv og sine grænser i f.t. omverdenen.

Massagen er med til at give børnene tid og ro til at gennemgå den naturlige udvikling gennem børne- og ungdomsårene, med en frugtbar balance i både tanke-, følelses- og viljeslivet.  Massagen kan dermed også bidrage til at børn og unge lettere kan tage indlæring til sig.

Hvis vi tidligt hjælper børn med en harmoniserende behandling via den Rytmiske Massage, kan vi give dem en understøttende hjælp, som gør at de lettere finder ind i livets udviklingsperioder og at problematikker ikke udvikler sig til mere faste ubalancer.

I skolesammenhæng bruges Rytmisk Massage på nogle skoler som en del af skolens specialundervisningstilbud. I et samarbejde mellem lærere, forældre, og ofte antroposofiske læger, arbejdes der med den Rytmiske Massage.

Berøring er afgørende for børns vækst og trivsel